FMS – Functional movement screen

FMS ili Functional Movement Screen je dijagnostička metoda za procjenu učinkovitosti i identifikaciju slabih karika lokomotornog sustava.

Procjena se vrši ocjenom izvođenja bazičnih pokreta kroz sedam testova. Testovima procjenjujemo kvalitetu opsega pokreta, ravnotežu, kontrolu pokreta, tj. mobilnost i stabilnost lokomotornog sustava.

Glavni cilj FMS-a je uočavanje ograničene mobilnosti, narušene stabilnosti, slabosti i asimetrija koji su česti uzroci ozljeda u sportu te otklanjanje istih.

Autori metode su Gray Cook i Lee Burton, a prvi put je predstavljena 1995. godine. Do osmišljavanje same metode došlo je kroz sinergiju znanja fizioterapeuta i kineziologa, zbog nekoliko razloga. Prvi je važnost kvalitete temeljnih pokreta što je temelj za bavljenje sportom, rekreativno i profesionalno, jer se na kvalitetne temelje lako grade specifične kretnje. Zatim, omogućavanje sistematičnog pristupa ka procjeni kvalitete tih pokreta kako bi se što točnije mogli odrediti nedostaci. Isto tako osmišljavanje ovakvog sustava omogućilo je komunikaciju stručnjaka što znači da rezultati FMS testiranja označavaju i vrednovani su na isti način od FMS dijagnostičara širom svijeta.

FMS kao metoda idealno se uklapa kao procjena baze piramide uspješnosti u sportu. Kako možemo vidjeti na Slici 1 temelj uspješnog razvoja sportaša je dobar temelj piramide, tj. (visoka) kvaliteta funkcionalnih pokreta. Kada je taj prvi uvjet zadovoljen možemo preći na drugi nivo piramide i nastaviti trenirati sportaša visokim intenzitetom s malim rizikom od ozljeda (razvoj snage, brzine, izdržljivosti…). Treći nivo piramide oslanja se na kvalitetno postavljena prva dva nivoa, a odnosi se na specifične vještine određenog sporta.

piramida uspješnosti u sportu

Slika 1. Piramida uspješnosti u sportu.

Zašto mobilnost i stabilnost?
Mobilnost i stabilnost, te ravnoteža među njima, često su podcijenjene prilikom rada sa sportašima. Mobilnost je mnogo više od mišićne fleksibilnosti te podrazumijeva način na koji određeni dijelovi tijela (kukovi, zdjelica, trup…) uzajamno djeluju u izvođenju funkcionalnih pokreta. Stabilnost je sposobnost kontrole unutarnjih i vanjskih sila koje djeluju na tijelo kako bi se izbjeglo dovođenje tijela u neželjen položaj.

FMS testovi se temelje na principu treninga joint-by-joint koji upravo počiva na poštivanju mobilnosti/stabilnosti pojedinog zgloba. Taj princip počiva na činjenici da se tijelo mora promatrati kao jedinstvena skladna cjelina u kojoj određeni dijelovi trebaju biti načelno stabilni ili mobilni. Pritom treba naglasiti da se niti jedan zglob ne može strogo gledati kao mobilan/stabilan, već je to njegova glavna funkcija (Slika 2). Ti zglobovi čine kinetički lanac koji mora biti uravnotežen da bi pokret bio funkcionalan i ekonomičan. Na slici možemo vidjeti da je gležanj zglob koji je primarno mobilan, a koljeno primarno stabilno. Da bismo shvatili princip ravnoteže i povezanosti kinetičkog lanca možemo uzeti primjer neadekvatne obuće. Ako koristimo visoke gležnjače i njima imobiliziramo gležanj koji bi trebao biti primarno mobilan uzrokujemo reakciju kinetičkog lanca da vrati ravnotežu. Mobilnost se „seli“ na susjedni zglob koljena koji bi trebao biti stabilan što posljedično može dovesti do njegove ozljede. Na taj način se negativan utjecaj prenosi od zgloba na zglob. Često posljedicu/reakciju (bol) osjećamo na sasvim drugom mjestu od mjesta uzroka.
Vodeći se time, FMS nam pruža način otkrivanja slabe karike u čitavom lancu koja vodi do možebitne ozljede.

Prikaz mobilnih i stabilnih zglobova u tijelu
Slika 2. Prikaz mobilnih/stabilnih zglobova u tijelu (Mobilni zglobovi: gležanj, kuk, torakalni dio kralježnice, rame; stabilni zglobovi: koljeno, lumbalni dio kralježnice, lopatica).

Kako?
FMS testiranje ne zahtjeva puno pripreme niti veliki prostor. Jedini preduvjet za testiranje je nepostojanje bolnosti prilikom bilo kojeg pokreta ili izvođenja testa. U tom slučaju ispitanika se šalje na specijalistički pregled.
Za testiranje koristimo FMS opremu, a ispitanik treba biti u udobnoj obući i odjeći. Prije samog testa potrebno se kratko zagrijati, a cjelokupan test traje otprilike 30 minuta. Svaki test se ocjenjuje brojčano od 1 do 3, te je maksimalan broj bodova 21. Ako ispitanik ne može izvesti pokret tada dobiva ocjenu 1, pa je najmanji rezultat na testu 7. Ciljani rezultat nije maksimalni broj bodova, nego simetrija lijeve i desne strane tijela.
Svaki test ima propisane parametre koji se trebaju zadovoljiti za određeni broj bodova, a promatraju se simetrije lijevo-desno, gore-dolje i naprijed-natrag. Primjerice kod testa mobilnosti ramena možemo za desnu stranu dobiti ocjenu 3, a za lijevu ocjenu 1 što je asimetrija s 1 i ujedno najlošija situacija jer upućuje na veliki rizik od ozljede (mada je 3 najbolji rezultat). Za usporedbu, bolji rezultat bio bi ocjena 2 i za lijevu i za desnu stranu, što upućuje na manji nedostatak, tj. uravnotežene su lijeva i desna strana te je puno manja predikcija za ozljedu.

FMS testovi
Slika 3. FMS testovi.

Što poslije testiranja?
Nakon testiranja i tumačenja rezultata pristupa se korektivnim vježbama. One imaju algoritam prema kojem se primjenjuju. Prvo se rješavaju problemi s mobilnosti zatim problemi stabilnosti a zadnje se rješavaju problemi u obrascima kretanja.

„Mobility before stability, stability before movement, movement before strength.“
(Gray Cook)

Kako FMS može pomoći profesionalnim sportašima i trenerima?
Kada pričamo o vrhunskom sportu i profesionalnim sportašima najčešće je naglasak na razvoju njihovih kvantitativnih motoričkih sposobnosti (brzina, snaga/jakost, izdržljivost…) i tehničko-taktičkoj pripremljenosti, a često zanemarujemo kvalitetu njihovog kretanja. FMS je jedna relativno jednostavna metoda koja nam govori o kvaliteti tih pokreta uočavanjem najslabijih karika lokomotornog sustava. Uočavanjem tih deficita i nejednakosti, te pravovremenom korekcijom izravno djelujemo na produženje sportske karijere, ali i kvalitetu života sportaša.

Svaki sportaš ima želju trenirati punim kapacitetom i visokim intenzitetom, a ova metoda mu daje sigurnost da može ići do krajnjih granica s minimalnim rizikom od ozljede (ako su zadovoljeni i ostali uvjeti u trenažnom procesu). To je dokazano u istraživanju u nogometu još 2007. godine (Kiesel K. i sur.) kada se pokazalo da su nogometaši s ukupno boljim ocjenama na FMS testiranju statistički značajno bili manje podložni ozljedama u odnosu na ostale kolege s nižim rezultatima na testu.

Praksa je pokazala da se uočeni nedostaci mogu sa korektivnim vježbama uspješno ispraviti. Rezultate FMS testiranja može iščitati bilo koji FMS dijagnostičar gdje god se našli širom svijeta.

Kako FMS može pomoći rekreativcu?
Kvaliteta bazičnih pokreta bitna nam je ne samo u sportu već i u svakodnevnom životu (kada hodamo do posla, trčimo na autobus ili se saginjemo i podižemo različit teret). FMS je idealno sredstvo za sve rekreativce.

Za one koji se tek počinju baviti sportom prije početka bavljenja tjelesnom aktivnošću preporučljivo je procijeniti vlastite mogućnosti i ograničenja. Taj postupak znatno utječe na smanjenje rizika od ozljede i unapređuje kvalitetu vježbanja.

Za rekreativce koji se već neko vrijeme bave sportom ova metoda daje priliku za procjenu stanja i kvalitetu njihovih obrazaca kretanja. Ova metoda omogućuje otkrivanje problema koji se možda u trenutku ne manifestiraju ili se manifestiraju na drugom mjestu, a mogu u budućnosti uzrokovati veće probleme. Rekreativci često ne primjećuju takve probleme ili ih pripisuju krivim uzrocima te ih u pravilu kompenziraju opterećujući druge dijelove tijela. Uz dijagnostiku, FMS pruža spomenute korektivne vježbe koje su jednostavne i efikasne.

To direktno utječe na očuvanje zdravlja i samopouzdanje za nastavak s aktivnim životom.
Danijel Mihić, struč. spec. cin.

Danijel Mihić

LITERATURA:
1. Boyle, M. Advances in Functional Training: Training Techniques for Coaches, Personal Trainers and Athletes. 2010.
2. Džeko, D., Milanović, L. Funkcionalna procjena pokreta. Kondicijski trening, 8(2), 23-27. 2010.
3. FMS scoring criteria. Preuzeto s: http://graycookmovement.com/downloads/FMS%20Scoring%20Criteria.pdf
4. http://www.functionalmovement.com/
5. Kiesel K. i sur. Can Serious Injury in Professional Football be Predicted by a Preseason Functional Movement Screen? 2007.
6. http://austinsportstherapy.com/news/why-am-i-injured

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.